ZAUFAJCIE MARYI

Witam serdecznie na stronie zaufajciemaryi.pl

"Jezus życzy sobie, abym była bardziej znana i kochana na ziemi... Będę zawsze z wami i moje Niepokalane Serce będzie dla was radością i drogą, która zaprowadzi was do Boga". (Słowa wypowiedziane przez Maryję w Fatimie 13 czerwca 1917 roku)

W roku 2015 dziennikarze National Geographic zwrócili uwagę na fenomen objawień Maryjnych. Matka Boża trafiła na okładkę tego popularnonaukowego pisma. A tytuł głównego artykułu brzmiał: "Maryja najpotężniejszą kobietą świata".

Artykuł ten można znaleźć jeszcze w archiwalnych wydaniach:
zobacz

Badacze z National Geographic na podstawie badań katolickiego badacza Michaela O’Neila – który całe swoje życie poświęcił, by zbadać wszelkie informacje związane z objawieniami maryjnymi – stworzyli mapę objawień maryjnych do których dochodziło lub miało dochodzić przez ostatnie 500 lat. (Katalog objawień M. O’Neila można znaleźć na stronie: Miracle Hunter)

Pierwsza część mapy ukazuje zestawienie objawień maryjnych na całej kuli ziemskiej:

Druga część mapy ukazuje zestawienie objawień maryjnych na naszym kontynencie Europy:

Trzecia część przedstawia linię czasu, na przestrzeni 5 wieków, kiedy ukazywała się i ukazuje Matka Boża:

Niezwykłym faktem jest to, że od początku XX wieku następuje intensyfikacja objawień maryjnych. Ten fenomen jest czymś niezwykłym, a przesłanie ma jeden temat wiodący, by ludzkość powróciła do Boga. Źródło grafik: www.nationalgeographic.com (stan na 8.03.2023r)

Źródłem, do którego trzeba sięgnąć badając sprawę objawień maryjnych jest opracowanie polskiego teologa, badacza w zakresie antropologii mariologicznej, dr Wicentego Łaszewskiego, który zebrał w swoim opracowaniu „Świat Objawień Maryjnych” ponad 100 przykładów objawień Matki Bożej. Poniżej przedstawiam kilka zestawień tego fenomenu. Najpierw zobaczmy w jakich dalekich regionach świata objawiała się Matka Boża.

Chciałbym zacytować tutaj słowa ze wstępu do wspomnianej wcześniej książki dr Wincentego Łaszewskiego: "Z morza objawień zaczerpnęliśmy zaledwie garstkę. Oto pojawiły się przed nami nazwy i daty, cuda i znaki, przesłania i ostrzeżenia (...) Sto wystarczy. Albo któreś z nich przemówi do nas i przekona, albo nie. Jeżeli w stu opowieściach o może największym fenomenie nadprzyrodzonym nie znalazłoby się nic, co budzi w człowieku pewność istnienia nadnatury, to i setki tysięcy nie wyrwą go ze snu".

Zobaczmy jak niesamowicie Bóg obdarowuje nas wieloma środkami do zbawienia poprzez ręce naszej Matki Maryi. Na początek przyjrzyjmy się kilku objawieniom w Europie.^